Välkommen till Chiro-Works Kiropraktik - din hälsa är vårt främsta mål!

Kiropraktik är ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen av
kroppen och dess relation till nervsystemet och även funktionens roll vad gäller hälsa, kropps-hållning och aktiviteter.

Chiro-Works Kiropraktik är ett företag som inriktar sig på att hjälpa människor i alla åldrar till en mer välfungerande och balanserad kropp. Oavsett om du valt kiropraktik för akut smärtlindring, för att förebygga återfall eller framtida problem, för att förbättra din hållning, öka din prestationsförmåga eller för ditt allmänna välbefinnande, är vår målsättning att i möjligaste mån hjälpa dig att uppnå de resultat du eftersträvar.

Vad händer under ett besök hos oss:

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av inspektion- och palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar, smärta och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En
genomgång av patientens arbetssituation, fritidaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga
behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering), men även annan manuell
behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.

Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.


När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat genom att ta hand om din kropp. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i var-dagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, god sömn, kost och ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.). Regel-  bundna kiropraktorbesök kan hjälpa för vissa.

Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller (hos din tandläkare) bör du ju också borsta  tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer  gäller för kroppen. Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.